banner

อุณารัตน์ ลาผ่าน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 003 เดือนธันวาคม 2560 ประจำปี 2018 สพป.อุบลราชธานี เขต 1  คลิกรายละเอียด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   คลิกรายละเอียดที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ รายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1   คลิกรายละเอียดที่นี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 002 เดือนพฤศจิกายน 2560 ประจำปี 2018 สพป.อุบลราชธานี เขต 1  คลิกรายละเอียดที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 20 26 ธันวาคม 2560
1. ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด  1 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่ง ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
            - วิชา/กลุ่มวิชาหรือทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
            - วิชา/กลุ่มวิชาหรือทางคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
            - วิชา/กลุ่มวิชาหรือทางปฐมวัยหรืออนุบาลศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

          - วิชา/กลุ่มวิชาหรือทางภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 อัตรา
รายละเอียดประกอบการสอบ  ดาวน์โหลดที่นี่ 

สพป.อุบลราชธานี อุบลราชธานี เขต 1  ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding)   รายละเอียดคลิกที่นี่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 001 เดือนตุลาคม 2560 ประจำปี 2018 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คลิกรายละเอียดที่นี่

วันพุธ, 15 พฤศจิกายน 2560 21:43

โครงสร้างสำนักงานเขตพื้นที่

stru ubon1

วันศุกร์, 10 พฤศจิกายน 2560 23:03

ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย

 

อนชา พจตร
นายอนุชา  กัลยา
กลุ่มอำนวยการ
นายพิจิตร  ทาทอง
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
อณารตน ทยานนท
นางอุณารัตน์  ลาผ่าน
กลุ่มนโยบายและแผน
นางทิยานันท์  พละไกร
กลุ่มบริหารงานบุคคล
อนชา ไพฑรย
นายอนุชา  กัลยา 
รักษาการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นายไพฑูรย์  ตระการไทย
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นนทนา อณารตน
นางสาวนันทนา  บุพพคุต
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางอุณารัตน์  ลาผ่าน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   
หน้าที่ 3 จาก 22

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323