banner

อุณารัตน์ ลาผ่าน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ จัดค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ จุดการอบรมประจำเครือข่ายทั้ง ๒๕ เครือข่าย โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานเครือข่ายสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการดำเนินการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

นางรัสรินทร์ ชุติวิบูลย์ฉัตร รอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ๒ ท่าน ประกอบด้วย นายไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.ร.ร.บ้านแบง สพป.หนองคาย เขต ๒ และ นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านกรวดวิทยาคาร  สพม.๓๒ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อบ.๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อบ.๑ กล่าวต้อนรับ มี รอง ผอ.สพป.อบ.๑ และ ผอ.กลุ่มพร้อมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเข้ารับการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อบ.๑

หน้าที่ 21 จาก 21

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323