banner

อุณารัตน์ ลาผ่าน

อุณารัตน์ ลาผ่าน

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญประชุม เพื่อรับทราบกรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เรื่องการขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

การสำรวจข้อมูลครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา 10 ปี

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์
 

 

 

ศธจ.อุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือ คลิกที่นี่         
   

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 15:23

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

แบบ ปร.4-6 ดาวน์โหลดที่นี่ค่

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2561

งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

 ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ

 

วันอังคาร, 22 พฤศจิกายน 2559 15:11

แบบฟอร์ม ปร.4-6

ศธจ.อุบลราชธานี เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559
บัญชีรายละเอียดอัตราว่างที่จะเรียกบรรจุบุคคลเพื่อแต่งตั้
ให้รับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  
ในบัญชีรวม กศจ.อุบลราชธานี  ครั้งที่ 1/2559  และบัญชี กศจ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2559 
รายละเอียดการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประกาศได้ตามวิชาเอก

เกษตร คณิตศาสตร์ หน้า 1 หน้า 2 หน้า 3                                  คหกรรม
คอมพิวเตอร์ เคมี จิตวิทยาและการแนะแนว                          
ชีววิทยา พลศึกษา ฟิสิกส์
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย หน้าที่ 1  หน้าที่2
ภาษาอังกฤษ หน้าที่ 1  หน้าที่ 2
วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา สังคมศึกษา  หน้าที่ 1  หน้าที่ 2
อุตสาหกรรมศิลป์         ปฐมวัย ประถมศึกษา
วันพฤหัสบดี, 27 ตุลาคม 2559 13:42

ผู้บริหาร.สพป.อบ.1

ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

kowitubn1
นายโกวิท  เพลินจิตต์
ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

 

2

ปฏิบัติหน้าที่

 

3

ปฏิบัติหน้าที่

4
ปฏิบัติหน้าที่
5
ปฏิบัติหน้าที่

 

 

(ขอบคุณภาพ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพป.อุบลราชธานี เขต 1)

หน้าที่ 9 จาก 22

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323