banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่ ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ. อุบลราชธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี “เปิดตลาดความรู้วิทยาศาสตร์” ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีนายนพรัตน์ ทองแสงผอ.ร.ร.ลือคำหาญวารินชำราบ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. นายวิชัย ภารการ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

หน้าที่ 18 จาก 18

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323