banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

  วันนี้ (26 สิงหาคม 2561) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และ
เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ
NEW DLTV
โดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ 
  จากนั้น พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว อนุกรรมการด้านนโยบายและแผน และ
พันเอก กฤษดาวุฒิ โสภิกุล อนุกรรมการด้านเทคนิค ร่วมชี้แจงระบบ
การถ่ายทอดสดของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
และโรงเรียนต้นทาง (วังไกลกังวล) การเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์รับสัญญาณ
ของโรงเรียนปลายทาง

รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่องการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียมหรือรูปแบบใหม่
NEW DLTV

และนายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของ
โรงเรียนและห้องเรียนปลายทาง ตามลำดับ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ดูแลสุขภาพ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และนำปั่นจักรยาน ตามเส้นทางที่กำหนด ระยะทาง 21 กิโลเมตร สิ้นสุดที่สนามทุ่งศรีเมือง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ จุดเปิดกิจกรรม หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี.

วันพฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2561 17:19

การประชุุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 2

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ครั้งที่ 2/2561 โดยมีการแนะนำ ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านวิจัยและประเมินผล ที่ได้รับการสรรหามาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
     จากนั้นคณะกรรมการได้ร่วมประชุมวางแผนในการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม (สพฐ.)ของสถานศึกษา ตามระเบียบวาระ 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้โอวาทพร้อมสนับสนุนทีมโค้ชและนักกีฬาตะกร้อหญิง ร.ร.ประชาสามัคคี อ.ม่วงสามสิบ ที่เป็นตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี ไปร่วมแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย รีโว่คัพ 2018” ประเภท 12 ปีหญิง รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม
รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และ
บุคลากร
ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 32/2561
โดย
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็น
ที่เกี่ยวข้องบการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.
ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึงผล
การดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมแจ้งให้ครูได้สะสางงานธุรการและ
ส่งมอบฝ่ายบริหาร เพื่อให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่สอนอย่างเต็มเวลา 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม
ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."ครั้งที่ 31/2561
โดย
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษา จากรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ
เรื่องการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ. ได้พบปะเพื่อนครู เพื่อนให้ผู้รับชมรายการได้รับทราบถึง
ผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561  ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง และหอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ///

  นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ปฎิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหา 2561 และถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแบบอย่างในการทำคุณงามความดี 
การเสียสละเพื่อปวงชนชาวไทย

  และด้วยความเคารพในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดา
ของศาสนาพุทธ 
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จึงจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล 
ขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1
โดยได้รับเมตตาจาก พระคุณเจ้า พระอธิการอุเทน กลฺยาโณ เจ้าอาวาสวัดป่ามณีรัตน์
เป็นผู้นำปฏิบัติสมาธิภาวนาตลอดระยะเวลาโครงการ มี น.ส.จันทร์ฉาย สืบวงศ์ และ
นางสุภาวดี วิลัย เป็นผู้ดูแลโครงการ //// ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์ ภาพ/ข่าว ///

      ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 28/2561 ประจำวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อีกทั้งเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนงดเหล้า ตลอดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

      จากนั้น ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ได้แจ้งข่าวสารให้ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เรื่องการเปิดสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2561 หากมีข้าราชการรายใดเปิดติว หรือเกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ที่ส่อทุจริต สพฐ.จะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาด พร้อมนี้ได้นำคำชื่นชมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ในโอกาสที่เดินทางประชุม ครม.ศัญจร ที่จังหวัดอุบลราชธานี  โดยได้เดินทางมาเยี่ยมชมให้กำลังใจสถานศึกษาที่นำ 10 นโยบายสู่การปฏิบัติที่ดีที่สุด อาทิ การคัดลายมือสวย ของ ร.ร.มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ การสอนภาษาอังกฤษ และการมีระบบไฮสปีดอินเทอร์เน็ตใช้เกือบทุกโรงเรียน เป็นต้น.

วันพฤหัสบดี, 05 กรกฎาคม 2561 18:46

เลขาธิการ กพฐ.ลงพื้นที่อีสานใต้

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่อีสานใต้ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ. โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และนายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.35 น. ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

หน้าที่ 3 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323