banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (PRINCESS MAHA CHAKRI AWARD) เพื่อยกย่องเชิดชูครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษา โดย ดร.วิชัย แสงศรีผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลให้กับ นายอลงกต กัลยา (ผู้วายชนม์) ซึ่งเป็นบุตรชาย นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. วัดศรีประดู่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๑๕ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทำ MOU การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี กับผอ.สพป.อุบลราชธานี
เขต ๑-๕ และ
สพม.๒๙ และ ผอ.สพป.สพม. ทำ MOU กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดในการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี “ผู้เรียนมีคุณธรรม ทักษะและคุณภาพ”โดย ดร.วิชัย แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ประธานจัดการประชุมกล่าวรายงานและให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมทับทิม ๑ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทลฯ จ.อุบลราชธานี

ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
โดย
ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ ศธภ.๑๓ เป็นรองประธาน กศจ. ดร.วิชัย แสงศรี  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นกรรมการและเลขานุการที่ประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ และ พันเอก ดร.ณัฐพงษ์
เพราแก้ว
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมชี้แจงผ่านระบบ Tele Conference โดยมี ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.สพท.ที่รับผิดชอบโครงการ ร.ร.ประชารัฐทั้ง ๖ เขต ศึกษานิเทศก์ School partner ผอ.ร.ร.ในสังกัด สพป.อบ.๑-๕ และ สพม.๒๙ รวมทั้งสิ้น  ๑๓๒ คน เข้าร่วมรับฟัง ห้องประชุม
ศรี
อุบลและห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.
อุบลราชธานี เขต ๑

ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรับการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐาน และการดำเนินงานตามกลยุทธ์จุดเน้นของ สพท. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ จาก นายประไพ รัตนไพจิต ประธานคณะกรรมการฯ พร้อม ดร.กาญจนาภรณ์ มุขดารา และ น.ส.วรรณสุภา เฉลิมชีพ ที่เดินทางมาติดตามข้อมูล สพท. เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2558 โดย ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ห้องประชุม De Montfort Hall โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี เป็นประธานอำนวยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ โดยมี ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๔ ปฏิบัติหน้าที่ รอง ศธจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการทุกฝ่ายดำเนินการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต ๑

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. ดร.วิชัย แสงศรี ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ศธจ.อุบลราชธานี นำข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา สพป.อบ.๑-๕ และ สพม.๒๙ เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมมอบนโยบาย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ และการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

หน้าที่ 24 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323