banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

       กองลูกเสือ -เนตรนารี จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทีมค้นหาและทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" ประจำปี 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมตรวจแถว มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ และเกียรติบัตรกองลูกเสือเนตรนารีที่เข้าร่วมกิจกรรมประกวดระเบียบแถว ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานกิจการลูกเสือประจำปี 2561 และ นายวิเศษ ปากหวาน ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 นำลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือกล่าวคำปฏิญาณตน

     จากนั้น นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ให้โอวาทแก่ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยที่ร่วมกันค้นหาโค้ชและนักฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมี ที่สูญหายทั้ง 13 คน ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นลูกหลานเมืองอุบลฯ โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน 21 ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด รองผู้อำนวยการ สพม.29 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้อำนวยการ กกต.จังหวัดอุบลราชธานี ผู้แทนผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1ร่วมส่งกำลังใจ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ สนามกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 (ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ) อ.เมืองอุบลราชธานี

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และ นายสุรเวศ มณีภาค ผู้ทรงคุณวุฒ เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ครู และเจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตของหน่วยงาน มี นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมบุคลากรในกลุ่มอำนวยการร่วมให้การต้อนรับ และ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศ นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นายไพฑูรย์ ตระการไทย ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโบายฯ และ น.ส.นันทนา บัพพคุต ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 24/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับชมรายการ พร้อมส่งกำลังใจและเงินสนับสนุนเข้าบัญชี กองทุนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 เพื่อการช่วยเหลือและค้นหาโค้ชและทีมนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า ทั้ง 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน ภายใต้ "เยาวชนไทยหัวใจ STRONG" โรงเรียนสุจริตเครือข่าย 70% ประจำปี 2561 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" โรงเรียนสุจริต ร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โดยมี นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ และคณะครูเป็นวิทยากร ในการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำ จำนวน 165 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 330 คน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิด การมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ โดยมี  นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าค่ายและวิทยากรด้วย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ “หลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions Electronic Filing) สำหรับข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้ง 174 ราย เพื่อให้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน สิทธิต่างๆ ในสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง โดย นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ปีการศึกษา 2561 สำหรับครูผู้สอนทุกโรงเรียน โดยมีวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมโรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ อบรมในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อจัดทำแผน IEP,IIP และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กำหนด ตาม
ความถนัด และความสนใจเป็นรายบุคคล.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน
ในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โดยมี
นายอภัย สบายใจ ผอ.โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี และรอง ผอ.โรงเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งได้มอบหมายให้ครูมีส่วนรับผิดชอบกำกับดูแล ในเรื่องของคุณภาพอาหารโดยใช้โปรแกรมThaiSchoolLunchในการจัดการให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างเพียงพอ และถูกสุขอนามัยตามหลักโภชนาการอย่างครบถ้วน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองอุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเปิดอาคารเรียน โดย นายพิภพ บุญปัน ผอ.โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 20 หนองช้างเตย ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.สู่การปฏิบัติอย่างเร่งด่วน โดยมี รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย ประธานกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 25 เครือข่าย ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายการรณรงค์ไม่เล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา และกำชับการจัดอาหารกลางวันที่มีคุณประโยชน์ มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน ในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 22/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมรับทราบและพร้อมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติต่อไป เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 07.30 น. 

ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

หน้าที่ 4 จาก 27

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323