Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

 banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2561 เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน
และประชาชน โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.
สพป.อบ.1 พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต นายวิเศษ ปากหวาน
รอง ผอ.เขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร ร่วมรับชมรายการเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล 1 จากนั้น
จึงมอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมในความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร จนสามารถปรากฎเป็นผลงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ผ่านการประเมินในระดับ สูงมาก (90.70) ของประเทศ.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานรับมอบผ้าป่า พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจาก พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน และคณะ โดยมี นายชัยชนะ ศรีมันตะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองฮาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ.

              ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานและประสานงานการปรับเปลี่ยนระบบอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และใช้งานได้ครบทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใน

วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมี นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ และนางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมชี้แจงการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี.

     วันที่8 มกราคม2561 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัยทองน้อยผอ. สพป อุบลราชธานีเขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเป็นเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้ที่คุณพระกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่หัวเรื่อง: การศึกษาเป็นสุจริตวิสัยทัศน์และร้องเพลงมาร์ชอุบลเขต 1 ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกวัน จันทร์

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู -นักเรียน โดยมี ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายพิจิตร ทาทอง น.ส.นันทนา บัพพคุต และบุคลากร ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ เวทีกลาง งานกาชาดและงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561. 

วันนี้ (27 ธันวาคม 2560) เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล  นายเข็มพรชัย ทองน้อย
รอง ผอ.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1  พร้อม รอง ผอ.เขต  ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชม
รายการ
“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและเกิดประโยชน์
อย่างต่อผู้เรียน
สูงสุด. 

วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 จากนั้นได้กล่าวชื่นชมบุคลากรทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจขับเคลื่อนองค์กรสู่เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ทำให้ผลการประเมิน ITA เป็นอันดับที่ 29 ของประเทศ.

วันที่ 8 ธันวาคม 2560  ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมคณะเข้าให้การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์เป็นเบื้องต้นให้กับครอบครัวของ ด.ญ.วิภาวณี สุทธิอาคาร นักเรียนชั้น ป.5 ร.ร.บ้านแก้งซาว และด.ช.ภานุวัตร บุญอำนวย นักเรียนชั้น ป.4 ร.ร.เขื่องใน(เจริญราษฎร์)โดยมีผู้นำชุมชนร่วมเป็นกำลังใจ.

วันนี้ (7 ธันวาคม 2560) ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 เหล่าบกยางโยภาพ และเครือข่ายที่ 19 หนองเมืองดุมใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง อ.ม่วงสามสิบ จากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมค่ายลูกเสือ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 เซ ชี มูล ที่โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) อ.เมืองอุบลราชธานี

หน้าที่ 9 จาก 26

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323