Warning: file_put_contents(/home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/plugins/system/yt/includes/libs/minify/config.php): failed to open stream: Permission denied in /home/ubn1goth/domains/ubn1.go.th/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 440
ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

 banner

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อ
วันที่ ธันวาคม  2560 เวลา 06.30 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง 
จ.อุบลราชธานี. 

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 และ ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากร ที่ร่วมกันทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อน้อมใจสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560

ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดผ้าแพรอาคารห้องสมุดใหม่ พร้อมมอบใบโมทนาบัตรผู้มีจิตอาสาพัฒนาสถานศึกษา โดย นางหมันหยา เสสแสงศรี รักษาการ ผอ.ร.ร. บ้านดอนประทาย พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายและผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านดอนประทาย
อ.ม่วงสามสิบ.

      ดร.สมพร สามทองกล่ำ ประธานกรรมการประเมินคุณธรรมฯ พร้อม นายภูวดล เหล็กดำ ผู้แทน ป.ป.ช. และ นายเตชินท์พัฒน์ โชติวัชรธนานนท์ ผู้แทน สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) โดยมี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับการประเมินอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานหน้าห้องประชุมราชธานี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร่วมร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 พร้อมมอบนโยบายให้ทุกคนปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อประสานงานด้วยไมตรีจิต ให้บริการด้วยความรวดเร็วและประทับใจ. 

วันพฤหัสบดี, 09 พฤศจิกายน 2560 08:36

สพป.อบ.1 รวมน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วม

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน - ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่นเซินกา พร้อมนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอายิโนโมโต๊ะ ไปมอบให้ที่ร.ร.บ้านทัพไทย ร.ร.บ้านคูเดื่อ และ ร.ร.บ้านท่าบ่อ และมอบหมายให้ รอง ผอ.สพป.อบ.1 นำสิ่งของไปมอบให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วย.

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบความเรียบร้อยในการแจกจ่ายแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทั้ง ๔๖ สนามสอบ จากนั้นจึงเดินทางไป
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามทดสอบ ทั้งในสังกัด
สพฐ. สถานศึกษาเอกชน สำนักพระพุทธศาสนา ร.ร.กีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ.

นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ร่วมพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามหมู่ยุวกาชาด / อาสากาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเหล่ากาชาดจังหวัด และยุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดย นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สนาม โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช อ.เมืองอุบลฯ

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สำหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบนักเรียนในสังกัด สพฐ. เอกชน สำนักพระพุทธศาสนา ร.ร.กีฬา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามแนวทางของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดย นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

นายเฉลียว มนัส รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “การป้องกันทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๑๐ น. ณ สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

หน้าที่ 10 จาก 26

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323