banner

nuanchawee

nuanchawee

การวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู ปีการศึกษา 2561 

ไฟล์แนบ 1

ไฟล์เเนบ2

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  คลิกที่นี่ 1     คลิกที่นี่ 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1

แก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  คลิกที่นี่ 1      คลิกที่นี่ 2    

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 รายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี สรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1รายละเอียด

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2561การจัดส่งวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561)
คลิก รายละเอียด


 

 

 

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323