banner

nilobon

nilobon

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

คลิกรายละเอียด

การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (งบทดลอง)รายละเอียดแนบ

วันพุธ, 04 เมษายน 2561 08:53

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์

คลิกรายละเอียดเเนบ

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323