banner

nilobon

nilobon

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำเดือนกันยายน 2561

คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบGFMISประจำเดือน สิงหาคม 2561

คลิกรายละเอียด

ประกาศสพป.อุบลราชธานี เขต1 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ของสพป.อบ.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

คลิกรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดมโรงอาหาร)จำนวน1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำเดือนมิถุนายน 2561

คลิกรายละเอียด

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(ไม่ผ่านระบบ e-GP)

คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ไฟร์รายละเอียด

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561คลิกรายละเอียด

มาตรการดำเนินการของ สพป.อุบลรชธานี เขต1 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานคลิกรายละเอียด

หน้าที่ 1 จาก 2

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323