banner

nilobon

nilobon

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน

คลิกเอกสารที่นี่

แจ้งการโอนเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คลิกเอสารที่นี่

หนังสือนำส่ง

บัญชีจัดสรรรายโรงเรียน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2561

คลิกเอกสารที่นี่

ประกาศการขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

คลิกเอกสารที่นี่

วันจันทร์, 12 พฤศจิกายน 2561 09:28

การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ

คลิกเอกสารที่นี่

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ประจำเดือนกันยายน 2561

คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบGFMISประจำเดือน สิงหาคม 2561

คลิกรายละเอียด

ประกาศสพป.อุบลราชธานี เขต1 เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

คลิกรายละเอียด

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)ของสพป.อบ.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

คลิกรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฏร์)เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(โดมโรงอาหาร)จำนวน1หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

คลิกรายละเอียด

หน้าที่ 1 จาก 3

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323