banner

           ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 16/2561 ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน พร้อมเชิญชวนให้ข้าราชการและบุคลากรสมัคร @OBECLINE2018 เพื่อให้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย โดย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายขวัญเรือน แสบงบาล นายเข็มพรชัย ทองน้อย นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 นำข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ และกล่าวต้อนรับ นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อบ.1 เนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 08.10 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1.

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย
นายสฤษดิ์ วิฑูรย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่
25 เมษายน2561 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ห้องประชุมราชธานี ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ผอ.ร.ร./รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย ครั้งที่ 2/2561 และได้ลงนามความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา(โครงการห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว)ของ สพฐ.ร่วมกับ กฟผ. มีนายกฤษฑวัฒน์ ผาสุข รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี และนายสมคิด ไกรยสิทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านปากห้วยวังนอง ร่วมลงนาม จากนั้นได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายวิเศษ ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อบ.1 และ นางพนิดา บุตรศรี ครู ร.ร.บ้านดินดำคำไฮ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนดีเด่น ประจำปี 2560 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับรางวัล และเชิญชวนโรงเรียนให้เข้าร่วมโครงการที่เป็นประโยชน์ให้ครบทุกโรงเรียน.

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต กล่าววิสัยทัศน์ และร้องเพลงมาร์ชอุบล เขต 1 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้โปร่งใสและเน้นการให้บริการที่ดีต่อผู้มาติดต่อราชการ ก่อนการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำทุกต้นสัปดาห์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1.

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบายการจัดการศึกษา ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบาย สพป.อบ.4 “เขตก้าวหน้า สร้างคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน” โดย นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายอนุชา กัลยา น.ส.นันทนา  บัพพคุต นายไพฑูรย์  ตระการไทย นายพิจิตร  ทาทอง นางทิยานันท์  พละไกร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่ม และผอ.หน่วย เข้ารับทราบนโยบายและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเนวาด้าแกรนด์ คอนเวนชั่น อ.เมืองอุบลราชธานี (ขอขอบคุณ : ศิรินทิพย์ ล้ำเลิศ PR.อบ.4)

ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมี นายพิจิตร ทาทอง ผอ.กลุ่มนิเทศฯ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต ๑

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย(หนองจานวิทยา) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 โทร  095 92 5 4534  คลิกรายละเอียดที่นี่

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมทำบุญสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และรดน้ำขอพร นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางยุพาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และผู้อาวุโสในจังหวัด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รอง ผอ.เขต ผอ.สถานศึกษา ผอ.กลุ่ม และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน เป็นประจำทุกวันพุธ  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล 

หน้าที่ 10 จาก 38

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323