banner

วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 10:58

ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมชาวค่ายผจญภัย

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจในการจัดกิจกรรมชาวค่ายผจญภัย เดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ร.ร.บ้านหนองโนหนองดูน อ.เขื่องใน และค่ายลูกเสือ ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วย และบุคลากร ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2561 ดำเนินรายการโดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.และคณะผู้บริหาร สพฐ. ที่ส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ในช่วงเวลา 07.30-09.00 น. เป็นประจำทุกวันพุธ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อบ.1

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ดำเนินรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 5/2561 เพื่อส่งตรงข้อมูลถึงครู รู้ถึงนักเรียน
และประชาชน โดยมี นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.
สพป.อบ.1 พร้อม ดร.สาญัณห์ รัตนโสภา รอง ผอ.เขต นายวิเศษ ปากหวาน
รอง ผอ.เขต ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.กลุ่มและบุคลากร ร่วมรับชมรายการเป็นประจำทุกวันพุธ ในช่วงเวลา 08.00-09.00 น.
ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1.

วันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 08.10 น. ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต วิสัยทัศน์ และร้องเพลง
มาร์ชอุบล 1 จากนั้น
จึงมอบเกียรติบัตร และกล่าวชื่นชมในความสามัคคีของบุคลากรในองค์กร จนสามารถปรากฎเป็นผลงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ผ่านการประเมินในระดับ สูงมาก (90.70) ของประเทศ.

23 มกราคม 2561 นายวิเศษ  ปากหวาน รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ ICT และผู้รับผิดชอบโครงการตามนโยบายและตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เข้าร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผอ.สพป.อบ.๑ เป็นประธานรับมอบผ้าป่า พร้อมอุปกรณ์สนามเด็กเล่นจาก พล.ต.ต.สมพจน์ ขอมปรางค์ พ.ต.อ.มงคล พรานสูงเนิน และคณะ โดยมี นายชัยชนะ ศรีมันตะ ผอ.ร.ร.บ้านหนองฮาง คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561
ร.ร.บ้านหนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ.

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำงวด 003 เดือนธันวาคม 2560 ประจำปี 2018 สพป.อุบลราชธานี เขต 1  คลิกรายละเอียด

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 รายละเอียด

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต 1 เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี สรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2561   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1รายละเอียด

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี 2561การจัดส่งวันที่ 11 - 31 มกราคม 2561)
คลิก รายละเอียด


 

 

 

หน้าที่ 3 จาก 29

เกี่ยวกับเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
199 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร: 045-242-323 แฟกซ์: 0-4524-2320
ติดต่อผู้ดูแลระบบ: unarat913@gmail.com โทร: 0-4523-2323