เรื่องที่ประชุมการประชุมทางไกล (Teleconference) (อมรา ทิณพัฒน์)
ห้องประชุมห้องประชุมเกียรติอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-25
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-25
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1