เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษากว่า 400 คน เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี...

โดย
กลุ่มอำนวยการ

Executive Mission

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ITA

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

รอบรั้วโรงเรียน

ปฏิทินการประชุม

รายการประชุมวันนี้

หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2562 สพป.อบ.1

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขโทรสารสำหรับการติดต่อ
0864652532 Call Center
045242320 FAX หน้าห้อง ผอ.สพป.อบ.1
0864652530 หน้าห้องผอ.สพป.อบ.1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1