ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่าย 8,10)

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง กับ นายอรรถพร  สำเภา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 นายประดิษฐ์  จันทร์เพ็ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่  10 ผู้บริหารในเครือข่าย และนายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร (นิตินิเทศ)      จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนชั้นอนุบาล พร้อมกล่าวชื่นชมที่จัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ได้เป็นอย่างดี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Executive Mission

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Executive Mission ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน
  • Jun 26, 2019 9:19:58 PM
  • 71
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
Executive Mission  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง
  • Jun 26, 2019 3:14:08 PM
  • 42
 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกต้นไม้ร่วมกับ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
Executive Mission ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7
  • Jun 25, 2019 10:40:55 PM
  • 61
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
Executive Mission ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์การนำเสนอแผนการขับเคลื่อน BEST PRACTICE UBON 1 : 2023 MODEL
นางธนิษฐา ศรีอุฬา...

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมราย...
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้าย...
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะล...
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม