ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (เมือง 7) ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 11 เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติใน 3 ข้อ คือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน (ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร) และ 3.ครู...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Executive Mission

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

Executive Mission ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์การนำเสนอแผนการขับเคลื่อน BEST PRACTICE UBON 1 : 2023 MODEL
นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
Executive Mission สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
  • Jun 24, 2019 10:49:25 AM
  • 50
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
Executive Mission สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ
  • Jun 24, 2019 10:06:39 AM
  • 67
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
Executive Mission การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Jun 22, 2019 9:58:56 PM
  • 42
การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ผู้แทน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...