เรื่องที่ประชุมประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" 25 พ.ย. 62 ประจำปี 2562
ห้องประชุมห้องประชุมศรีอุบล
วันเริ่มต้นประชุม2019-11-19
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-11-19
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล