เรื่องที่ประชุมประชุมผู้บริหารร.ร.
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-26
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-26
เวลาสิ้นสุด12
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1