เรื่องที่ประชุม26 มิย 2562 ถึงเวลา 17.00 น. วัตถุประสงค์ ประชุมเลขาศูนย์รับนักเรียน จำนวนผู้เข้าประชุม 60 คน อื่น ๆ เครื่องเสียง อุปกรณ์ในการประชุม นางลาวัลย์ฉวี ศรีงาม ผู้จองฺ ปริยา งามโรจน์
ห้องประชุมห้องประชุมราชธานี
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-26
เวลาเริ่ม13
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-26
เวลาสิ้นสุด17
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล