เรื่องที่ประชุมคณะกรรมการทำงาน เรื่อง การประเมิน
ห้องประชุมห้องประชุมบุณฑริกา (ข้างกลุ่มบริหารงานบุคคล)
วันเริ่มต้นประชุม2019-06-26
เวลาเริ่ม8
วันสิ้นสุดประชุม2019-06-26
เวลาสิ้นสุด16
การอนุมัติอนุมัติ
เหตุผล
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1