กลุ่มอำนวยการ

1. หนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน ธนาคาร ธอส.

2. หนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน ธนาคารออมสิน

3. หนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือน ธนาคารกรุงไทย

4. ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง

5. แบบใบลาพักผ่อน

6. แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร

7. แบบใบขออนุญาตยกเลิกวันลา

8. แบบใบลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร

9. แบบใบลาอุปสมบท

กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. แบบคำขอแก้ไข-เพิ่มสิทธิ์ค่ารักษาพยาบาล

2. แบบขอปริมาณงานสถานศึกษา

3.แบบขอลาออกจากราชการ

4.แบบคำขอใช้วุฒิ

5.แบบคำขอมีบัตร(ข้าราชการ)

6.แบบคำขอมีบัตร(บำนาญ)

7.แบบคำขอมีบัตร(พนักงานราชการ)

8.แบบคำขอหนังสือรับรอง

9.แบบส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

10.หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว17)

11. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21)

12.คำร้องขอย้าย ตำแหน่งครู

13.คำร้องขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

1.แนวทางการขับเคลื่อน ITA Online สถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.แบบตรวจสอบพัสดุประจำปี สำหรับโรงเรียน

2.แบบฟอร์มขอรื้อถอนอาคาร สำหรับโรงเรียน

3.แบบขออนุมัติงดตอกเข็ม สำหรับงานก่อสร้าง

4. แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online1

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8