ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 (เมือง 7) ซึ่งเป็นการสัญจรครั้งที่ 11 เพื่อมอบนโยบาย รวมทั้งข้อคิดสู่การลงมือปฏิบัติใน 3 ข้อ คือ 1.การฝึกให้นักเรียนทุกคนว่ายน้ำเป็นก่อนจบการศึกษา 2.การสร้างบรรยากาศภาษาไทยในโรงเรียน (ใช้ภาษากลางในการสื่อสาร) และ 3.ครู นักเรียนปลูกต้นไม้คนละ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ภารกิจผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์การนำเสนอแผนการขับเคลื่อน BEST PRACTICE UBON 1 : 2023 MODEL
นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
ภารกิจผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
ภารกิจผู้บริหาร สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ
  • 24 มิ.ย. 2019, 10:06:39
  • 67
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
ภารกิจผู้บริหาร การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 22 มิ.ย. 2019, 21:58:56
  • 42
การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...