โทร. กลุ่มอำนวยการ 0864652532, Fax กลุ่มอำนวยการ 045245031, หน้าห้องผอ.เขต.045242320
23 เม.ย. 2019, 0:07:24

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
Ubonratchathani Primary Educational Service Area Office 1

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง 16 ถึง 20 จาก 28 ผลลัพธ์
#เรื่องเพิ่มเมื่อ
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)       ​​​​​​​ ​​​​​​​  ​​​​​​​ 25 มี.ค. 2019, 14:07:59
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ถังน้ำ เครื่องตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)      25 มี.ค. 2019, 13:29:10
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   ​​​​​​​25 มี.ค. 2019, 11:38:24
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)      25 มี.ค. 2019, 11:28:05
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   25 มี.ค. 2019, 11:12:07

กลุ่มอำนวยการ

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา

3 เม.ย. 2019, 13:04:35 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 71
ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาวันที่ 3 เมษายน 256นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/ 2562 

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และร่วมพิธีวันข้าราชการพลเรือน

2 เม.ย. 2019, 15:08:08 กลุ่มอำนวยการ นางปวารณา ร้อยพิลา 46
 วันอาทิตย์ที่  31  มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี    ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เ...

ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562 เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

22 มี.ค. 2019, 14:06:26 กลุ่มอำนวยการ นางทิพวรรณ สมสอน 56
  ขอเชิญข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่24 มีนาคม2562  เวลา 08.00-17.00 น. หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

พิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

9 เม.ย. 2019, 15:18:26 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 100
วันอังคาร ที่9 เมษายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชทำน้ำอภิเษก   ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562

9 เม.ย. 2019, 15:01:05 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 66
งบทดลอง(หน่วยเบิกจ่ายรายเดือน)จากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2562 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

พิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

9 เม.ย. 2019, 14:39:24 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 59
 วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก   ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสุปัฎนาราม วรวิหาร อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2 เม.ย. 2019, 15:16:51 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นางสาวนิโลบล โยธา 77
ร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดร ชาดก และวันอนุรักษ์ มรดกไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2562 ณ วัดสุปัฎนาราม วร...

กลุ่มนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone)

27 มี.ค. 2019, 5:17:08 กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 59
นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รอง  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand  Alone) สนองนโยบายของ สพ...

ร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ. 2563

19 มี.ค. 2019, 14:21:15 กลุ่มนโยบายและแผน นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 69
นายเฉลิมพล  มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2562-2564 ประจำปี พ.ศ....

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร

27 มี.ค. 2019, 4:57:37 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 67
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธาน ในประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เรื่อง ระบบประชุมทางไกลในองค์กร เพื่อประกอบการประเมินตัวชี้วัดตามมาตการปรับปรุงประสิทธิภาพในก...

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

19 มี.ค. 2019, 13:37:36 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางอุณารัตน์ ลาผ่าน 71
นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามมาตรการในระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  เพื่อให้การดำเนินงานในระบบการเผยแพร่ข้อ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ

18 มี.ค. 2019, 14:34:04 กลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวเอมอร วิมลพันธ์ 98
การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ โหลดเอกสารได้ที่นี้    

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในวันที่ 1 มีนาคม 2562

19 มี.ค. 2019, 14:44:17 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางเพชรมณี บุญดาว 82
นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมสัมมนา            ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแ...

การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่อง"พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

18 มี.ค. 2019, 14:17:34 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางเพชรมณี บุญดาว 79
การประชุมเตรียมความพร้อม การอบรมเรื่อง"พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

22 เม.ย. 2019, 15:58:46 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม 6
สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14...

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

18 มี.ค. 2019, 13:54:29 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาววราพร ดาราศาสตร์ 128
. ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์พร้อมและเข้มแข็งในการประชุม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มกฏหมายและคดี

ให้ความรู้ เผยแพร่กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน

19 มี.ค. 2019, 15:17:06 กลุ่มกฏหมายและคดี นางสาวณภาภัช กองอุ่น 81
  นายวิลาศ วรรณแสง ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ได้ออกให้ความรู้ เผยแพร่ กฎหมายและระเบียบของทางราชการให้คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนให้มีความรู้ด้านกฎ...

สพมเขต 29 ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑

19 มี.ค. 2019, 15:00:45 กลุ่มกฏหมายและคดี นางสาวณภาภัช กองอุ่น 66
สพมเขต 29 นำโดยนายสมโภชน์ ขันทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะ ศึกษาดูงาน การประเมิน เขต สุจริตที่กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.อบ.๑ วันที่ 

สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี

มอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561 และเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และ 2561 วันที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมราชธานี สพป.อบ.1

4 เม.ย. 2019, 15:29:50 สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี นางอรอุมา คำสุข 53
การมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2561                 สืบเนื่องจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาและหน่ว...