ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Showing 13-24 of 24 items.
Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jul 30, 2019 921

กลุ่มนิเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jul 2, 2019 1,289

Educational Services

1.ไตรมาส 1 2.ไตรมาส 2 3.ไตรมาส 3

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jul 2, 2019 1,045

Public Information

  แนวปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล  

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jul 1, 2019 4,136

Pommittee

1.คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.     ประกาศ ก.ต.ป.น. 2.การประชุม ก.ต.ป.น....

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 30, 2019 1,206

Service of Supervisor

Service of Supervisor

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 30, 2019 1,600

Project

โครงการต่างๆ กลุ่มนิเทศฯ ค่ายรักษ์พงไพร- รายงานการประเมินความพึงพอใจ โครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  Active Learning...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 30, 2019 1,580

Personnel of Supervisor

บุคลากร กลุ่มนิเทศฯ 1.นายพิจิตร  ทาทอง         ...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 28, 2019 1,664

Manual

คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ   คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มงานนิเทศฯ กลุ่มงานประกันฯ กลุ่มงานศึกษาพิเศษฯ กลุ่มงานเลขานุการ...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Jun 27, 2019 970

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Apr 22, 2019 1,648

การประชุมทางไกลผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา

สพป.อบ.1 ประชุมทางไกลสำหรับ "ผู้โค้ชเพศวิถีศึกษา : การพัฒนาการเรียนรู้แบบ เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหลุกสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ในวันที่ 22...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Mar 18, 2019 1,068

Action Plan Meeting

UBN 1 Supervisors are willing to meet in...

Supervision Monitoring and Evaluation for Educational Provision Group Mar 18, 2019 1,619

test

test


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

#Title
No results found.

ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1