สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 จังหวัดอุบลราชธานี
 • สพป.อบ.1 ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่
 • การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
 • แผนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 • ภารกิจผู้บริหาร

  ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

  บริการออนไลน์ E-Service  โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

  ข้อมูลข่าวสาร

  ฐานข้อมูล BIG DATA

  ปฏิทินการประชุม