ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่าย 8,10)

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง กับ นายอรรถพร  สำเภา ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 นายประดิษฐ์  จันทร์เพ็ง ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่  10 ผู้บริหารในเครือข่าย และนายวิลาศ วรรณแสง ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี ผู้ดูแลโครงการวินัยสัญจร (นิตินิเทศ)      จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมห้องเรียนชั้นอนุบาล พร้อมกล่าวชื่นชมที่จัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ ได้เป็นอย่างดี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวสารภารกิจผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

ภารกิจผู้บริหาร ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน
  • 26 มิ.ย. 2019, 21:19:58
  • 71
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

      นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
ภารกิจผู้บริหาร  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง
  • 26 มิ.ย. 2019, 15:14:08
  • 42
 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกต้นไม้ร่วมกับ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
ภารกิจผู้บริหาร ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7
  • 25 มิ.ย. 2019, 22:40:55
  • 61
ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬา...
ภารกิจผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญร่วมวิพากษ์การนำเสนอแผนการขับเคลื่อน BEST PRACTICE UBON 1 : 2023 MODEL
นางธนิษฐา ศรีอุฬา...

ข่าวกลุ่มงาน

ข่าวสารจากกลุ่มงาน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาค...
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร...
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ
สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมราย...
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี 2562
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคล้าย...
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือปฏบัติงานบัญชี
คู่มือปฏบัติงานบัญชี
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานการเงิน
คู่มือปฏิบัติงานบริหารงานการเง...
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
อ่านเพิ่มเติม
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะล...
สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี
อ่านเพิ่มเติม