ข่าวสารกลุ่มนโยบายและแผน

แสดง 1 ถึง 12 จาก 27 ผลลัพธ์
กลุ่มนโยบายและแผน 7 ก.ย. 2021 574

ประชุมการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติและกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรินทร์ แก้วมณี) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...

กลุ่มนโยบายและแผน 23 มี.ค. 2021 1,057

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ของ สพป.อบ.1

  วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุพงษ์ โอวาท รอง...

กลุ่มนโยบายและแผน 15 มี.ค. 2021 1,246

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/63/_2563.pdf

กลุ่มนโยบายและแผน 13 พ.ย. 2020 1,042

รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/ปก/_2563_.pdf

รอบรั้วโรงเรียน 29 มิ.ย. 2020 2,205

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

ประชาสัมพันธ์ 29 มิ.ย. 2020 2,844

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 29 มิ.ย. 2020 3,109

โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 29 มิ.ย. 2020 1,365

โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนโยบายและแผน

แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1รหัสโรงเรียน per_code, SMIS และรหัส 10 หลัก
2คู่มือกลุ่มนโยบายและแผน
3อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4ข้อมูลพื้นฐาน
5วิสัยทัศน์
6รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
7รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
9ประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน (กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 2/2563
10ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่ได้ัรับความเสียหายจากวาตะภัย ของโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อำเภอเขื่องใน

ดาวน์โหลดกลุ่มนโยบายและแผน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1นโยบายคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8