• 19 เม.ย. 2021
  • 990

ตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ที่ได้ัรับความเสียหายจากวาตะภัย ของโรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) อำเภอเขื่องใน

 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  และคณะ ออกตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบฯ  ของโรงเรียนบ้านคูขาด  อำเภอเขื่อง  ที่ได้รับความเสียหายจากวาตะภัย  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564  เวลา 09.30 - 10.30 น.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1