• 13 พ.ย. 2020
 • 227

รายงานผลการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สพป.อุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/ปก/_2563_.pdf

นางวาสนา มุสิกสาร
 • 25 มิ.ย. 2020
 • 460

ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

สพป.อบ.1 ได้รวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน...

 • 24 มิ.ย. 2020
 • 476

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่ตอบสนองนโยบาย กลยุทธ์...

 • 3 เม.ย. 2020
 • 814

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สพฐ.

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 25 มี.ค. 2020
 • 726

แผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://drive.google.com/file/d/17n5dswFMkZkysL2iyT_tAESO033iIDva/view

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 27 ส.ค. 2019
 • 1,649

เครือข่ายสถานศึกษา

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายสถานศึกษา 1-25 ประธานเครือข่ายสถานศึกษา 1-25

 • 23 ส.ค. 2019
 • 1,333

ประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565

นายเข็มพรชัย  ทองน้อย รอง ผอ.สพป. อุบลราชธานี เขต 1ประธานในการประชุมปฎิบัติการ การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 12 ก.ค. 2019
 • 1,876

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานในรอบ  6 เดือน คลิกที่นี่...

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • 12 ก.ค. 2019
 • 2,181

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560...

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • 12 ก.ค. 2019
 • 1,069

วิสัยทัศน์

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • 12 ก.ค. 2019
 • 1,028

ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อมูลพื้นฐาน สพป.อุบลราชธานี เขต 1 คลิกที่นี่

นางอุณารัตน์ ลาผ่าน
 • 8 ก.ค. 2019
 • 806

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561

คำสั่งรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ดาวน์โหลดคำสั่งที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
 • 8 ก.ค. 2019
 • 1,125

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)  

นางวาสนา มุสิกสาร
 • 8 ก.ค. 2019
 • 1,476

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ (ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่)

นางวาสนา มุสิกสาร
 • 8 ก.ค. 2019
 • 845

คู่มือการปฏิบัติงาน งานติดตามฯ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/tidtam2_e_mes.pdf

 • 8 ก.ค. 2019
 • 963

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/tidtam1_1562554535.pdf

 • 4 ก.ค. 2019
 • 1,087

การเลิกสถานศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/copy1.pdf

 • 3 ก.ค. 2019
 • 871

งานธุรการ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/copy.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 3 ก.ค. 2019
 • 1,699

คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/plan/key.pdf

นางเนตรหทัย ณรงค์แสง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1