• 7 เม.ย. 2022
 • 169

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2565

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน มีนาคม 2565 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 4 มี.ค. 2022
 • 178

งบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2565

คลิกเอกสารที่นี่นะคะงบทดลองจากระบบ GFMIS เดือน กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 9 ธ.ค. 2021
 • 394

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 30 พ.ย. 2021
 • 445

การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง

การขายทอดตลาดอาคารที่ราชพัสดุ จำนวน 5 หลัง คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 24 พ.ย. 2021
 • 383

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 24 พ.ย. 2021
 • 365

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

ประกาศผู้ชนะประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุโดยวิธีประมูลด้วยวาจา คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 12 พ.ย. 2021
 • 445

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 10 พ.ย. 2021
 • 423

แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิกรายละเอียดที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 14 ต.ค. 2021
 • 460

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กันยายน 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 10 ก.ย. 2021
 • 417

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน สิงหาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 10 ส.ค. 2021
 • 474

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กรกฎาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 14 ก.ค. 2021
 • 543

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 11 มิ.ย. 2021
 • 687

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 14 พ.ค. 2021
 • 635

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน เมษายน 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 8 เม.ย. 2021
 • 659

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 15 มี.ค. 2021
 • 710

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 16 ก.พ. 2021
 • 998

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน มกราคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 15 ม.ค. 2021
 • 805

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2563

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8