• 25 ต.ค. 2021
 • 62

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย...

 • 25 ต.ค. 2021
 • 54

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สนองนโยบาย Quick Win

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และสนองนโยบาย Quick Win...

 • 25 ต.ค. 2021
 • 66

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชธานี...

 • 20 ต.ค. 2021
 • 54

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 19 ต.ค. 2021
 • 68

การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ พร้อมมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา...

 • 19 ต.ค. 2021
 • 90

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมขับเคลื่อน Best Practice UBON 1 : 2023 Model

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมการวางแผนและจัดทำแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา...

 • 18 ต.ค. 2021
 • 108

ที่ปรึกษารัฐมนตรี ติดตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ศุภชัย ...

 • 15 ต.ค. 2021
 • 112

รองเลขาธิการ กพฐ. มาเยี่ยมชมวิทยาศาสตร์พลังสิบ

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนตามโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมี...

 • 15 ต.ค. 2021
 • 233

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตรีนุช...

 • 6 ต.ค. 2021
 • 118

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 37

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 4 ต.ค. 2021
 • 309

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดสรรอัตราคืนโรงเรียน

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายถาวร...

 • 29 ก.ย. 2021
 • 103

เลขาธิการ กพฐ. กำชับเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานที่ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

 • 29 ก.ย. 2021
 • 101

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 36

วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 07.30 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 28 ก.ย. 2021
 • 108

คลัสเตอร์ 14 รายงานผลการขับเคลื่อนงานผ่านระบบประชุมทางไกล

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายอัมพร...

 • 24 ก.ย. 2021
 • 139

ลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี ปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด ...

 • 23 ก.ย. 2021
 • 333

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดพิธีมุทิตาจิต

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ...

 • 22 ก.ย. 2021
 • 275

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการเรียน On Site

นายนิพนธ์  ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการบริหารจัดการการเรียนการสอนของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายถาวร ...

 • 20 ก.ย. 2021
 • 254

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมฉีดวัคซีนนักเรียน

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด    เพื่อสำรวจรายชื่อนักเรียนและเตรียมพร้อมสำหรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1