• 12 พ.ค. 2022
 • 66

สพป.อุบลราชธานี เขต 1อบรมพัฒนาผู้ดูแลระบบ School Health HERO

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอภินันทิชัย  แกระหัน...

 • 12 พ.ค. 2022
 • 63

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

นายปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 6/2565...

 • 12 พ.ค. 2022
 • 104

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สำรวจโรงเรียนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติในสถานที่ราชการ  ออกสำรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนในสังกัด ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 12 พ.ค. 2022
 • 89

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สำรวจโรงเรียนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะกรรมการป้องกันและแก้ปัญหาภัยพิบัติในสถานที่ราชการ  ออกสำรวจสภาพความเสียหายโรงเรียนในสังกัด ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 11 พ.ค. 2022
 • 81

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 วางแผนรูปแบบการนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานที่ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุบลราชธานี...

 • 11 พ.ค. 2022
 • 77

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 15/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น....

 • 10 พ.ค. 2022
 • 91

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารก่อนเปิดภาคเรียน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล...

 • 9 พ.ค. 2022
 • 115

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 ระดับเขต

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่...

 • 9 พ.ค. 2022
 • 115

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ...

 • 9 พ.ค. 2022
 • 104

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมสำรวจแววความสามารถพิเศษ

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ video...

 • 6 พ.ค. 2022
 • 166

ที่ปรึกษา รมว.ศธ.ติดตามผลการแก้หนี้ครู

นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบและการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด และเขตพื้นที่การศึกษา โดย นายถาวร คูณิรัตน์...

 • 5 พ.ค. 2022
 • 112

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการ ICT

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ  ลาสา...

 • 3 พ.ค. 2022
 • 135

การประชุม ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2565 โดยมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่...

 • 3 พ.ค. 2022
 • 120

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ PA

นายถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติ การเชื่อมโยงหลักเกณฑ์ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว9/2564...

 • 2 พ.ค. 2022
 • 125

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยมี นายอภินันทิชัย...

 • 29 เม.ย. 2022
 • 133

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมติดตามหนี้สินครู

  นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุบลราชธานี เขต 2...

 • 26 เม.ย. 2022
 • 194

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย...

 • 25 เม.ย. 2022
 • 243

ลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรม A.T.C.

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ  ลาสา...

 • 22 เม.ย. 2022
 • 153

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายสุบรรณ ลาสา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8