• 2 ก.ค. 2020
  • 1,380

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547 - กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
  • 2 ก.ค. 2020
  • 544

กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1