• 2 ก.ค. 2020
  • 8,054

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวง เรื่อง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย ครอบครัว พ.ศ. 2547
กฎหมาย/คำสั่ง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
กฎหมาย/คำสั่ง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การการวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
- กฎหมาย/คำสั่ง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เรื่องการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ
- กฎหมาย เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2563
กฎหมาย/คำสั่ง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
กฎหมาย/คำสั่ง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กฎหมาย/คำสั่ง/ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างประจำ
- กฎหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เรื่อง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ. 2553

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

Tags

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1