• 7 เม.ย. 2021
 • 397

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ระหว่างวันที่  5 และ วันที่ 7 เมษายน 2564 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 31 มี.ค. 2021
 • 453

สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 24 มี.ค. 2021
 • 358

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ระหว่างวันที่  22-24 มีนาคม 2564 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง ครู...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 5 มี.ค. 2021
 • 502

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

วันที่  1-5 มีนาคม 2564 ที่ โรงเรียนบ้านผักแว่น โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ โรงเรียนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านแสงน้อย และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28   นายเจษฎาภรณ์...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 4 มี.ค. 2021
 • 861

โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 1 มี.ค. 2021
 • 329

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตรและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 2 ก.พ. 2021
 • 459

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) และ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 14 ก.ค. 2020
 • 865

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล นายอนุพงษ์ สิงห์รา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน1/o13__1594718441.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 14 ก.ค. 2020
 • 539

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคล นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ศน1/o13__1594718339.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 5 มิ.ย. 2020
 • 958

ประชุมติดตาม และกลั่นกรองเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการติดตาม และกลั่นกรองเอกสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 4 ธ.ค. 2019
 • 1,714

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงการ "สังคมหัวแข็ง ปี 4"

รายละเอียดโครงการ 

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 24 ต.ค. 2019
 • 1,349

กลุ่มเครือข่าย

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/2/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 23 ก.ย. 2019
 • 1,004

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปันน้ำใจ

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 23 ก.ย. 2019
 • 1,284

นายก อบจ.ชลบุรี รินน้ำใจช่วยชาวอุบลฯ

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 11 ก.ย. 2019
 • 1,197

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม  นายอนุชา กัลยา ผอ.กลุ่มอำนวยการ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
 • 12 ก.ค. 2019
 • 1,260

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน

ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน  หน้า 1 หน้า 2  

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1