• 9 พ.ค. 2022
 • 112

คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

  คู่มือห้องเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 <<< คลิกที่นี้

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 8 เม.ย. 2022
 • 230

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/13/_1_1649410122.pdf ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 4 เม.ย. 2022
 • 263

ราชชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/13/_1.pdf ราชชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 18 มี.ค. 2022
 • 411

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทยเพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/1_.pdf ประกาศฯ https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/2_.pdf ประกาศฯ https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/_.pdf  ใบสมัคร

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 14 ก.พ. 2022
 • 382

แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 1

แบบขอรับเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online 1 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 8 ก.พ. 2022
 • 360

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2565 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 4 ก.พ. 2022
 • 513

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • 3 ก.พ. 2022
 • 283

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 2 ก.พ. 2022
 • 2,805

การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบในการสอบ ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย...

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • 2 ก.พ. 2022
 • 360

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  ดาวน์โหลดไฟล์

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • 1 ก.พ. 2022
 • 361

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กลั่นกรองภาพรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

 • 14 ม.ค. 2022
 • 430

ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์

 ประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนออนไลน์  อ่านเพิ่มเติม

นางสาววราพร ดาราศาสตร์
 • 6 ม.ค. 2022
 • 1,262

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2565

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ (กรณีปกติ 2565) เอกสาร

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • 5 ม.ค. 2022
 • 369

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2564 คลิกเอกสารที่นี่นะคะ

นางสาวนิโลบล โยธา
 • 22 พ.ย. 2021
 • 603

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน6)

     นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 22 พ.ย. 2021
 • 484

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)

         นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 19 พ.ย. 2021
 • 499

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 23 (เหล่าเสือโก้ก 2)

        นางสาวอัญชลี ไชยกาล ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 พ.ย. 2021
 • 381

นิเทศติดตาม การเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน

         เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8