• 6 ต.ค. 2021
 • 101

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

        วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 25 ก.ย. 2021
 • 139

บรรยายพิเศษเกี่ยวกับงานภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์

     วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.ถาวร คูณิรัตน์...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 17 ก.ย. 2021
 • 138

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดกลาง

    วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564 นายปรีชา  ทาศิริ...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 8 ก.ย. 2021
 • 166

อบรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบประมาณ 2564 รุ่นที่ 1

       วันที่ 7 กันยายน 2564  นายธวัชชัย...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 23 มิ.ย. 2021
 • 317

การประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์

คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากร ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการชี้แจงสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ พร้อมรับทราบแนวทางการประเมิน และถอดบทเรียน Integrity...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 30 เม.ย. 2021
 • 553

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำเขตตรวจราชการ

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

 • 18 มี.ค. 2021
 • 632

การดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563

 วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...

นายพิชัยรัตน์ ต้นพนม
 • 3 มี.ค. 2021
 • 370

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) คลิกที่นี่

นางสาวเอมอร วิมลพันธ์
 • 3 ก.พ. 2021
 • 927

โรงเรียนบ้านคำไหล

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 28 ม.ค. 2021
 • 1,033

โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 22 ม.ค. 2021
 • 873

โรงเรียนบ้านนาดูน

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • 31 ส.ค. 2020
 • 702

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมใจลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ปี 63

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน จัดทำโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

 • 27 ส.ค. 2020
 • 1,295

ข้อมูลสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสนามสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1