• 2 เม.ย. 2021
  • 1,158

ประชุมชี้แจงการขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน (กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1  มอบหมายให้  นางอุณารัตน์ ลาผ่าน  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อสนับสนุนการเดินทางไปเรียนรวมของนักเรียน (กรณีรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ภาคเรียนที่ 2/2563  รายการค่าพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  ค่าบริหารจัดการรถกระบะ/รถบริจาค  รถตู้และรถ Mobile Unit  ณ ห้องศูนย์สุขภาพ  สพป.อุบลราชธานี เขต 1

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1