• 24 มิ.ย. 2020
  • 922

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสรุปภาพรวมผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการที่ตอบสนองนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นและตัวชี้วัด ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสู่ความสำเร็จ ตามเป้าหมาย ภารกิจ และบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/3/แต่งตั้งประธาน/_2562_qr_code.pdf

โพสต์ล่าสุด

หมวดหมู่

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1