ข่าวสารกลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 12 จาก 407 ผลลัพธ์
รอบรั้วโรงเรียน 30 มี.ค. 2022 160

อุบลวิทยาคม

รอบรั้วโรงเรียน 30 มี.ค. 2022 169

โนนขวาวนายูง

รอบรั้วโรงเรียน 30 มี.ค. 2022 145

อนุบาลอุบลราชธานี

รอบรั้วโรงเรียน 30 มี.ค. 2022 161

ปลาดุก

รอบรั้วโรงเรียน 30 มี.ค. 2022 143

นาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)

รอบรั้วโรงเรียน 30 มี.ค. 2022 145

ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

รอบรั้วโรงเรียน 30 มี.ค. 2022 105

วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

รอบรั้วโรงเรียน 23 มี.ค. 2022 157

เมืองอุบล

รอบรั้วโรงเรียน 23 มี.ค. 2022 141

ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)

รอบรั้วโรงเรียน 23 มี.ค. 2022 173

วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

รอบรั้วโรงเรียน 23 มี.ค. 2022 157

ปลาดุก


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มอำนวยการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 201 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1คณะบุคลากร กลุ่มอำนวยการ สพป.อบ.1 ร่วมกิจกรรมอันเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 ณ มณทลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2พุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 24/2563
3ผลการเลือกตั้งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2563
4ประชุมพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2563
5พิธีมอบเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
6งานวันรำลึกแห่งความดีชาวอุบลราชธานี
7นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ. สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานรับชมรายการพุธเช้า "ข่าวโรงเรียน" และพุธเช้า "ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 48/2564 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมเกียรติอุบล
8ประชุมเงินทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 1/2565
9นายสุบรรณ ลาสา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานตรวจสภาพอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพัก
10ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กลั่นกรอง และตรวจเอกสารคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2565
11นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Online
12คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ
13จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (30 %)
14ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
15ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1
16ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน
17วังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)
18บ้านไพบูลย์
19ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ประสงค์จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
20งานประเพณี “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” ปีที่ 13 ประจำปี 2564

ดาวน์โหลดกลุ่มอำนวยการ

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8