ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดง 1 ถึง 12 จาก 94 ผลลัพธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3 ส.ค. 2021 31

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 19 ( ม่วงสามสิบ 4 )

             วันที่ 2...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2021 22

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ( เมือง 6 )

   วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางชาลินี  ศรีสันต์  ศึกษานิเทศก์...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2021 46

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 ( ม่วงสามสิบ 1 )

        วันที่ 2  สิงหาคม 2564...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 2 ส.ค. 2021 29

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 ( ม่วงสามสิบ 3 )

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 69

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 และ 15 ( เขื่องใน 1 และ 8 )

     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 52

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ( เขื่องใน 6 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 69

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 และ 25 ( ดอนมดแดง 1 และ 2 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายสุพงษ์  โอวาท  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 ก.ค. 2021 64

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 14 ( เขื่องใน 7 )

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2021 83

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 ( เมือง7 )

   วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายเข็มพรชัย  ทองน้อย  รอง...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2021 65

การประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2021 72

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 11 ( เขื่องใน 4 )

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 27 ก.ค. 2021 60

การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 ( เขื่องใน 2 )

  วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รอง ผอ....


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1