ข่าวสารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

แสดง 1 ถึง 12 จาก 234 ผลลัพธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 23 พ.ย. 2021 70

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่ 22 (เหล่าเสือโก้ก2)

                  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   นายอภินันทิชัย  แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี...

ประชาสัมพันธ์ 22 พ.ย. 2021 57

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 (เขื่องใน6)

     นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี  รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2021 61

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4)

         นางสาววัชรากร  ตระการไทย ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2021 69

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 25 ( ดอนมดแดง 2)

   นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวสุวิจยา...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2021 65

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 24 (ดอนมดแดง1)

    นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย...

ประชาสัมพันธ์ 22 พ.ย. 2021 59

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 18 (ม่วงสามสิบ 3)

         นางสาวปิยะภรณ์ สาริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 22 พ.ย. 2021 66

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 21 (ม่วงสามสิบ 6)

      นางกัญญลักษณ์ ศิริวารินทร์  ศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 20 พ.ย. 2021 126

การประเมินสถานศึกษาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์)

    เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2021 73

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 10 (เขื่องใน3)

    เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   นายธวัชชัย  ถิตย์รัศมี ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2021 62

นิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายสถานศึกษาที่ 9 (เขื่องใน2)

       เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2564   นายธวัชชัย ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2021 57

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 19 พ.ย. 2021 60


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1