ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

แสดง 1 ถึง 12 จาก 485 ผลลัพธ์
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2022 66

ประชุมการจัดการเรียนรวมโรงเรียนบ้านรังแร้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 12 พ.ค. 2022 68

การอบรม Obec Content Center

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

ประชาสัมพันธ์ 9 พ.ค. 2022 114

คู่มือห้องเรียนคุณภาพ

  คู่มือห้องเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 <<< คลิกที่นี้

กลุ่มบริหารงานบุคคล 9 พ.ค. 2022 100

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ประกาศว่างเพิ่มเติม)

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/2143.pdf  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/12/2144.pdf ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6 พ.ค. 2022 125

ประชุมการจัดการศึกษาเรียนรวมบ้านโพนงามและบ้านมะเขือ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 6 พ.ค. 2022 96

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาเรียนรวมชุมชนบ้านหนองบ่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นางธนพร คำนวน และนางชาลินี ศรีสันต์ ศึกษานิเทศก์ ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 3 พ.ค. 2022 138

ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร

       วันที่ 2  พฤษภาคม 2565 นายปรีชา ทาศิริ ผอ.กลุ่มนิเทศ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 29 เม.ย. 2022 157

การขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 นางวัชรากร  บุดดาห์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้นำทางวิชาการ...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 26 เม.ย. 2022 142

การประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (PLUS HL)

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางวัชรากร บุดดาห์ น.ส.นุจริญ สมชัย...

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 24 เม.ย. 2022 219

การสอบแข่งขันวิชาการ นานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

            วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 มอบหมายให้...

ประชาสัมพันธ์ 8 เม.ย. 2022 231

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/13/_1_1649410122.pdf ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ สำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 7 เม.ย. 2022 213

ความร่วมมือ 7 กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

วันที่ 5 เมษายน 2565 ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 ได้มอบหมายให้...


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


ดาวน์โหลดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8