ข่าวสารกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

แสดง 1 ถึง 12 จาก 149 ผลลัพธ์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 ก.ย. 2021 732

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2564 ในการโอนเงินงบประมาณ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงระบาดของโรคโควิด 19 คลิกดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 2 กันยายน 2564  ในการโอนเงินงบประมาณ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงระบาดของโรคโควิด 19...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ส.ค. 2021 1,108

การสำรวจความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายชื่อโรงเรียนขอรับการจัดสรรระบบคอม2566 https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/2566.pdf แนวทางการพิจารณาการจัดหาระนนคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/_1_04005_992.pdf คำอธิบายการกรอกข้อมูล https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/ICTt/_2_04005_992.pdf

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 เม.ย. 2021 808

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ระหว่างวันที่  5 และ วันที่ 7 เมษายน 2564 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 31 มี.ค. 2021 740

สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย...

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 มี.ค. 2021 587

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

ระหว่างวันที่  22-24 มีนาคม 2564 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์ ตำแหน่ง ครู...

รอบรั้วโรงเรียน 15 มี.ค. 2021 1,081

โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 มี.ค. 2021 820

DLTV R Service วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ออกบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม

วันที่  1-5 มีนาคม 2564 ที่ โรงเรียนบ้านผักแว่น โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ โรงเรียนบ้านทุ่ง โรงเรียนบ้านแสงน้อย และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28   นายเจษฎาภรณ์...

รอบรั้วโรงเรียน 4 มี.ค. 2021 1,201

โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 มี.ค. 2021 1,359

โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา)

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 มี.ค. 2021 494

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตรและประพฤติมิชอบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ...

รอบรั้วโรงเรียน 19 ก.พ. 2021 1,997

โรงเรียนบ้านขามใหญ่


ข้อมูลน่ารู้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 102 ผลลัพธ์
#เรื่อง
1งานธุรการ
2สพป.อบ.1 รับมอบนโยบาย รมว.ศธ
3นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมเพื่อหาแนวทางจับฉลากเข้าเรียน ร.ร.อนุบาลอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2564
4นายถาวร  คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่  14 ร่วมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)
5รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๔
6นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับมอบนโยบาย จาก นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. และ รองเลขาธิการ กพฐ.
7นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย และศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2564
8การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2
9วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
10ที่ปรึกษา รมว.ศธ. รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใน Cluster 14
11รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียน
12รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2564
13การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อบ.2 ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2
14การประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
15รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2564
16การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
17การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อำนาจเจริญ ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2
18การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2
19การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ในระยะเวลา 1 ปี รุ่นที่ 2
20สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เตรียมประเมินระบบราชการ 4.0

ดาวน์โหลดกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1