ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงสพป.อบ.1ได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนสพป.อบ.1
  2. ทางโทรศัพท์ 086-4652532 (วันและเวลาราชการ)
  3. ส่ง Email : ubon013401@gmail.com
  4. ผ่านทางเว็บไซต์ของสพป.อบ.1 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 Thailand icon by Icons8 Usa icon by Icons8