ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงสพป.อบ.1ได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนสพป.อบ.1
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมียัง Facebook แฟนเพจสพป.อบ.1 https://www.facebook.com/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี-เขต-1-113478280380521/
  3. ทางโทรศัพท์ 086-4652532 (วันและเวลาราชการ)
  4. ส่ง Email : ubon013401@gmail.com
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ของสพป.อบ.1 โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1