ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์
หน่วยตรวจสอบภายใน
  • 28 มิ.ย. 2019
  • 344

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา1 คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค่าสาธารณูโภค

นางพรทิพย์ ภิญโญ
หน่วยตรวจสอบภายใน
  • 7 มิ.ย. 2019
  • 368

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่

นางพรทิพย์ ภิญโญ
หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวนันทนา บัพพคุต

ข้อมูลน่ารู้หน่วยตรวจสอบภายใน

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์

ดาวน์โหลดหน่วยตรวจสอบภายใน

#เรื่อง
ไม่พบผลลัพธ์