ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

Showing 1-4 of 4 items.
Internal Audit Unit
  • Jan 23, 2020
  • 174

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
Internal Audit Unit
  • Jun 28, 2019
  • 1,107

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

  คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา1 คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค่าสาธารณูโภค  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
Internal Audit Unit
  • Jun 7, 2019
  • 718

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่

นางพรทิพย์ ภิญโญ
Internal Audit Unit
นางสาวนันทนา บัพพคุต

ข้อมูลน่ารู้หน่วยตรวจสอบภายใน

#Title
No results found.

ดาวน์โหลดหน่วยตรวจสอบภายใน

#Title
No results found.