• Aug 31, 2020
  • 267

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมใจลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ปี 63

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน จัดทำโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต...

  • Aug 27, 2020
  • 639

ข้อมูลสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย พ.ศ. 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสนามสอบข้อเขียน ภาค ก และ ภาค ข การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล...

  • Aug 11, 2020
  • 195

บ้านคำไหล

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
  • Jul 9, 2020
  • 733

ประชาสัมพันธ์รับสมัครครูชาวต่างชาติ

https://backend.ubn1.go.th/uploads/files/10/Group/.pdf

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
  • Jul 7, 2020
  • 211

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

Mr.Administrator UBN1
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1