• Jul 15, 2020
 • 16

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา บัพพคุต

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสาวนันทนา  บัพพคุต คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 49

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์ ภิญโญ

  คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางพรทิพย์  ภิญโญ คลิ๊กเอกสารที่นี่ค่ะ    

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jul 15, 2020
 • 38

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี วิลัย

คู่มือการปฏิบัติงานรายบุคคลนางสุภาวดี  วิลัย คลิ๊กที่นี่ค่ะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jan 23, 2020
 • 461

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน

ปฏิทินการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่คะ

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jun 28, 2019
 • 1,861

คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

  คู่มือปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน   คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา1 คู่มือการตรวจสอบการเงินการบัญชีสถานศึกษา2 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจค่าสาธารณูโภค  

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Jun 7, 2019
 • 978

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน

กฎบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน คลิกเอกสารที่นี่

นางพรทิพย์ ภิญโญ
 • Mar 18, 2019
 • 917

ประชุมอบรมการพัฒนาเว็บไชค์สพป.อบ.1

นางสาวนันทนา บัพพคุต
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1