• Mar 25, 2019
 • 3,347

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)       ​​​​​​​ ​​​​​​​  ​​​​​​​

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อนประถมศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   คลิกเอกสารที่นี่ ​​​​​​​  ​​​​​​​​​​​​​​

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,506

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ถังน้ำ เครื่องตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)      

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ถังน้ำ เครื่องตัดหญ้า ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,691

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   ​​​​​​​

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,876

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา และอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  ...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,751

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)      คลิกเอกสารที่นี่...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,900

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี แอลอีดีทีวี เครื่องดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โทรทัศน์สี แอลอีดีทีวี เครื่องดูดฝุ่น ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,659

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  คลิกรายละเอียดที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,814

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกรายละเอียดที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,863

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร Shipping list

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชาเกษตร Shipping list   คลิกเอกสารที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,693

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน Shipping list ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ดนตรีพื้นบ้าน Shipping list ด้วยวิธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding) คลิกเอกสารที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,728

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเจาะกระดาษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) คลิกเอกสารที่นี่

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 25, 2019
 • 2,917

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน 154 โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน 154 โรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding...

นางสาวนิโลบล โยธา
 • Mar 18, 2019
 • 3,387

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพยาบาลและส้วม 106/26 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนพยาบาลและส้วม 106/26 โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนิโลบล โยธา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1