Executive Mission
 • Jul 19, 2019
 • 124

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 18, 2019
 • 77

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดประชุม Cluster 14

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธาน Cluster 14 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 18, 2019
 • 33

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 18, 2019
 • 26

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 15, 2019
 • 204

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง Unplugged Computer Science

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 4, 2019
 • 110

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 30, 2019
 • 1,580

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (คลิกรายละเอียดที่นี่)

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 29, 2019
 • 104

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่ายเมือง 6

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 29, 2019
 • 66

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู เครือข่ายเมือง 4

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 26, 2019
 • 188

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่าย 8,10)

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง กับ นายอรรถพร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 26, 2019
 • 210

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 26, 2019
 • 127

 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกต้นไม้ร่วมกับ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 25, 2019
 • 141

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 24, 2019
 • 134

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 24, 2019
 • 171

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 22, 2019
 • 100

การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ผู้แทน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 20, 2019
 • 121

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร คูณิรัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 20, 2019
 • 177

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13,14 และ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์