Executive Mission
 • Sep 17, 2019
 • 131

เลขาธิการ กพฐ.ช่วยเหลือโรงเรียนประสบภัยน้ำท่วม

     ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Sep 12, 2019
 • 124

ครอบครัวเกษร มอบอาคารโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบอาคารเกษร 2 โดย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Sep 9, 2019
 • 399

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย

นายถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Sep 9, 2019
 • 86

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Sep 3, 2019
 • 90

รก.ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน ร.ร.บ้านเหล่าเสือโก้ก

นายสายัณห์ รัตนโสภา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชนสร้างจิตสำนึก โดยมี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Sep 2, 2019
 • 119

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมกิจกรรม "น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ"

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ "น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ"  โดย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 31, 2019
 • 190

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ให้การต้อนรับ สพป.ขอนแก่น เขต 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมศรีอุบล ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 31, 2019
 • 103

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ."

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมเกียรติอุบล ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 14, 2019
 • 148

รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับมอบอาคารเรียน โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารเรียนจากบริษัทเทคโนเซล(เฟรย์)จำกัด ตัวแทนจำหน่ายฟีล์มลามิน่า...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 7, 2019
 • 377

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายสุชาติ หงษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีฌาปนกิจ นายสุชาติ หงษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 6, 2019
 • 733

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 โรงเรียนปทุมวิทยากร

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 6, 2019
 • 278

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพบำเพ็ญกุศล นายสุชาติ หงษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย,...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 6, 2019
 • 174

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เยี่ยมค่ายลูกเสือสำรองแห่งชาติ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เยี่ยมค่ายลูกเสือ ในงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 5, 2019
 • 215

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถวายมุฑิตาสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 4, 2019
 • 215

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมน้อมถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 3, 2019
 • 227

ที่ปรึกษา สพฐ.ตรวจติดตามการสร้างวินัย ร.ร.บ้านโพนแพง

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ดร.อรทัย มูลคำ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Aug 3, 2019
 • 244

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ต้อนรับ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม รองผอ. สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์