• Apr 9, 2021
 • 68

พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessoori)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี...

 • Apr 9, 2021
 • 96

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น...

 • Apr 7, 2021
 • 121

“เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563” โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา...

 • Apr 5, 2021
 • 112

การประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 2/2564

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธานที่ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม...

 • Apr 4, 2021
 • 85

การอบรมพัฒนาหลักสูตรการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยตามแนวคิดมอนเตสซอรี ศูนย์อีสานตอนล่าง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ดร. อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

 • Apr 4, 2021
 • 89

พิธีอัญเชิญรูปหล่อเหมือนพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี...

 • Apr 4, 2021
 • 88

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมาย นายเข็มพรชัย  ทองน้อย...

 • Apr 4, 2021
 • 49

เยี่ยมค่ายลูกเสือสามัญ ของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 4 (เมือง 4 หนองขอน-ปะอาว)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

 • Mar 31, 2021
 • 93

การอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessoori) บริบท สพฐ.

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี (Montessoori)...

 • Mar 30, 2021
 • 120

การประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

นายถาวร  คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมด้วย นางวิไลลักษณ์  จรูญโรจน์วิทย์...

 • Mar 25, 2021
 • 106

“เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ” ประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. ที่อาคารหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี...

 • Mar 25, 2021
 • 105

การประชุมชี้แจงการตรวจข้อสอบ NT ชั้น ป. ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นายปรีชา ทาศิริ...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Mar 24, 2021
 • 91

“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายถาวร...

 • Mar 22, 2021
 • 198

โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอม่วงสามสิบ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายถาวร ...

 • Mar 22, 2021
 • 125

อุบลวิทยาคม เปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร ...

 • Mar 22, 2021
 • 135

อุบลวิทยาคม เปิดโลกวิชาการ สานพลังสู่ศตวรรษที่ 21

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายถาวร ...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1