• Jan 7, 2021
 • 172

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง Video Conferenc

วันพุธที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายถาวร...

 • Jan 6, 2021
 • 151

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ" ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๗.๓๐ น. นายถาวร...

 • Dec 31, 2020
 • 160

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 49/2563

วันพุธที่ 30 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายถาวร คูณิรัตน์...

 • Dec 28, 2020
 • 89

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมประชุมทางไกลเตรียมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายถาวร...

นางสาวธมลวรรณ ทิณพัฒน์
 • Dec 16, 2020
 • 133

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 47/2563

วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายถาวร...

 • Dec 10, 2020
 • 104

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ" ครั้งที่ 46/2563

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายถาวร...

 • Dec 7, 2020
 • 117

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

 • Nov 25, 2020
 • 117

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ" ครั้งที่ 44/2563

วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายถาวร...

 • Nov 18, 2020
 • 155

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ" ครั้งที่ 43/2563

วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายถาวร...

 • Nov 16, 2020
 • 159

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๑๐น. นายถาวร คูณิรัตน์...

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1