Executive Mission
 • Jun 26, 2019
 • 47

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่าย 8,10)

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง กับ นายอรรถพร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 26, 2019
 • 71

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 26, 2019
 • 42

 ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบปะเพื่อนครู อ.ดอนมดแดง

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปลูกต้นไม้ร่วมกับ นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 25, 2019
 • 61

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่าย เมือง 7

       นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 24, 2019
 • 58

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล "การป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 24, 2019
 • 74

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 82 ปี พระพรหมวชิรญาณ

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 22, 2019
 • 47

การอบรมครูแกนนำ Green School Camp ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

   นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ ผู้แทน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 20, 2019
 • 76

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.10 น. นายถาวร คูณิรัตน์...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 20, 2019
 • 102

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เขื่องใน

   ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เขื่องใน (เครือข่ายสถานศึกษาที่ 13,14 และ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 20, 2019
 • 66

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.เมืองอุบลราชธานี (เครือข่าย 2...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 14, 2019
 • 191

การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นางทิยานันท์ พละไกร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 14, 2019
 • 103

ร.ร.อุบลวิทยาคม เปิดค่ายศิลปะและการออกแบบสำหรับเยาวชน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายศิลปะและการออกแบบสำหรับเยาวชน โดยความร่วมมือกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 14, 2019
 • 110

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 13, 2019
 • 148

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ศึกษาดูงาน ITA สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 7, 2019
 • 554

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อมเปิดรับสมัครครู 2 อัตรา

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครสอบบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 7, 2019
 • 261

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ (เครือข่าย 18,19)

ดร.ถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครู อ.ม่วงสามสิบ (เครือข่าย 18,19)...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 5, 2019
 • 214

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 MOU ผู้บริหารใหม่

นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อบันทึกข้อตกลงในการทดลองงานการบริหารสถานศึกษา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 5, 2019
 • 295

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมถวายพระพร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์