• Mar 20, 2019
  • 2,362

สพป.อบ.1 ประชุมเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อบ.1 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
  • Mar 20, 2019
  • 1,902

ผอ.สพป.อบ.1 ร่วมเป็นเกียรติในการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง 2562

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.ปี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
  • Mar 18, 2019
  • 2,607

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สานต่อโครงการเขตสุจริต ปีที่ 5

นายขวัญเรือน แสบงบาล รักษาการ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นำข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เคารพธงชาติไทย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1