Executive Mission
 • Aug 1, 2019
 • 191

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 30/2562

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1   รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 30, 2019
 • 267

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมการผลิตคลิปวีดีโอ

นายถาวร คูณิรัตน์  ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตคลิปวีดีโอเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการบริหารยุค 4.0 ผ่านสมาร์ทโฟน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 29, 2019
 • 219

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 27, 2019
 • 213

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จิตอาสารวมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ สกสค.

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 มอบหมายให้ นางอุณารัตน์ ลาผ่าน ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางธนิษฐา...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 27, 2019
 • 237

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 26, 2019
 • 164

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว...สพฐ." ครั้งที่ 29/2562

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 26, 2019
 • 275

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านกุดกะเสียน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 26, 2019
 • 383

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านข่าโคม

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายถาวร...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 22, 2019
 • 284

เครือข่ายเหล่าเสือโก้ก 2 ขับเคลื่อน UBON 1 : 2023 MODEL

  นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การขับเคลื่อนรูปแบบพัฒนาคุณภาพ...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 19, 2019
 • 316

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ และเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1 ชั้นที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 18, 2019
 • 261

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เจ้าภาพจัดประชุม Cluster 14

นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ประธาน Cluster 14 เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 18, 2019
 • 196

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการเขตพื้นที่สุจริต ปีที่ 5

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.10 น. นายเข็มพรชัย ทองน้อย...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 18, 2019
 • 152

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายเข็มพรชัย ทองน้อย รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พร้อม ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 15, 2019
 • 483

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง Unplugged Computer Science

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง เรื่อง วิทยาการคำนวณและวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jul 4, 2019
 • 211

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 30, 2019
 • 1,916

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 1 (คลิกรายละเอียดที่นี่)

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 29, 2019
 • 215

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครูเครือข่ายเมือง 6

     นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 ศรีหัวเรือขี้เหล็ก...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์
Executive Mission
 • Jun 29, 2019
 • 161

ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 สัญจรพบเพื่อนครู เครือข่ายเมือง 4

    นายถาวร คูณิรัตน์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาที่...

นางธนิษฐา ศรีอุฬารวัฒน์